แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส เปิดตัว NFT Ticketing รายแรกในไทย

เทคโนโลยี.jpg5

แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส หรือ AWS เปิดตัว NFT Ticketing ภายใต้แบรนด์ WeloveNFT บนเทคโนโลยีบล็อกเชน

ยกระดับและสร้างมูลค่าแก่ธุรกิจการจองจำหน่ายตั๋ว ตอบโจทย์การบริการกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบันเทิงในประเทศไทย นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส กล่าวว่า NFT เป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่เติบโตทั้งในไทยและต่างประเทศ ในช่วงที่ผ่านมาจึงเริ่มมี กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจกีฬา กลุ่มธุรกิจบันเทิง กลุ่มธุรกิจศูนย์การเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ อีกทั้งวงการแฟชั่นและวงการศิลปะ เริ่มเข้ามาให้ความสนใจ

ทั้งนี้ แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส มองว่า NFT เป็นฟันเฟืองสำคัญ ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการจองจำหน่ายตั๋ว โดยมีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาร่วมประยุกต์ ก่อนที่จะเป็น NFT Ticketing ภายใต้แบรนด์ WeloveNFT

เทคโนโลยี.jpg5

นายวิโรจน์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาธุรกิจการจองตั๋ว ประสบกับปัญหาการปลอมแปลง การสวมรอยตั๋วที่เกิดขึ้นได้ง่าย ความโปร่งใสในการจำหน่ายตั๋ว รวมถึงตรวจสอบความเป็นเจ้าของตั๋วได้ยาก ดังนั้นจึงเกิดความเสี่ยงที่ตั๋วจะสูญหาย ถูกขโมย หรือเสียหายได้โดยเฉพาะตั๋วที่มีมูลค่าสูง

นายวิโรจน์ สรุปปิดท้ายว่า ระบบตั๋ว NFT Ticketing จึงเป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบการออกตั๋วแบบดั้งเดิมได้ เพิ่มความปลอดภัย และยังกลายเป็นของสะสมอันมีค่า แปรสภาพให้อยู่ในรูปแบบของสะสม และสามารถขายเปลี่ยนมือในตลาด เช่น Opensea ได้อีกด้วย.